Kamerbrief over aanpak spreiding van rijksdiensten en rijkswerkgelegenheid

Minister De Jonge (BZK) informeert de Tweede Kamer over hoe het kabinet een betere spreiding van rijksdiensten, en de daarmee samenhangende werkgelegenheid, over Nederland wil mogelijk maken.

Kamerbrief over aanpak spreiding van rijksdiensten en rijkswerkgelegenheid