Kamerbrief over gemeentelijke autonomie en mechanisme voor geschillenbeslechting

Minister De Jonge (BZK) informeert de Eerste Kamer over de gemeentelijke autonomie ten opzichte van het Rijk en over een mechanisme waarmee decentrale overheden besluiten van het Rijk die de lokale autonomie schaden, kunnen aanvechten.

Kamerbrief over gemeentelijke autonomie en mechanisme voor geschillenbeslechting