Kamerbrief met appreciatie adviesrapport Adviesraad Migratie Derderangsburgers en de EU-detacheringsrichtlijn

Minister Van Gennip (SZW) stuurt de Tweede Kamer haar appreciatie van het advies "Geen derderangsburgers. De risico’s voor gedetacheerde arbeidsmigranten en de Nederlandse samenleving" van de Adviesraad Migratie.

Kamerbrief met appreciatie adviesrapport Adviesraad Migratie Derderangsburgers en de EU-detacheringsrichtlijn