Kamerbrief reactie moties-Beckerman bij wetsvoorstel Wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie

Minister De Jonge (BZK) reageert op 3 moties van het Tweede Kamerlid Beckerman (SP) die de Tweede Kamer heeft aanvaard. Het gaat om moties over het wetsvoorstel Wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie (Wgiw).

Kamerbrief reactie moties-Beckerman bij wetsvoorstel Wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie