Kamerbrief bij Deltascenario's 2024

Minister Harbers (IenW) stuurt de Tweede Kamer de Deltascenario’s 2024 van Deltares. De Deltascenario’s geven een totaalbeeld van ontwikkelingen die invloed hebben op het waterbeleid en het ruimtelijk beleid. Zoals klimaatverandering, activiteiten om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en sociaaleconomische ontwikkelingen. Daarnaast stuurt hij de publieksversie met hoofdlijnen en infographics. De Kamerbrief gaat kort in op de scenario's.

Kamerbrief bij Deltascenario's 2024