Antwoorden op Kamervragen over Ontwerpregeling evacués uit het Midden-Oosten

Minister De Jonge (BZK) informeert de Tweede Kamer over de Ontwerpregeling evacués uit het Midden-Oosten. Het betreft een reactie op de inbreng van enkele leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor het verslag van een schriftelijk overleg (vso).

Antwoorden op Kamervragen over Ontwerpregeling evacués uit het Midden-Oosten