Kamerbrief over voorhangbrief aanwijzing prestatie verkennend gesprek

Minister Helder (VWS) informeert de Tweede Kamer, conform artikel 8 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), over de zakelijke inhoud van de aanwijzing die zij van plan is te geven op grond van artikel 7 van de Wmg aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Ook voldoet minister Helder (VWS) aan de toezegging aan het lid Westerveld (GroenLinks-PvdA) tijdens het commissiedebat ggz/suïcidepreventie van 11 april 2024 om de Tweede Kamer te informeren over de voortgang van het verkennend gesprek waarbij zij in gaat op de bekostiging van het verkennend gesprek en het uitsluiten van het verplicht eigen risico. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.

Kamerbrief over voorhangbrief aanwijzing prestatie verkennend gesprek