Nota naar aanleiding van verslag wetsvoorstel Wet versterking regie volkshuisvesting

Minister De Jonge (BZK) geeft antwoord op vragen over het wetsvoorstel Wet versterking regie volkshuisvesting. De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken in de Tweede Kamer heeft deze vragen gesteld.

Nota naar aanleiding van verslag wetsvoorstel Wet versterking regie volkshuisvesting