Nota van wijziging wetsvoorstel Wet versterking regie volkshuisvesting

Deze nota wijzigt het wetsvoorstel tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Huisvestingswet 2014, de Omgevingswet, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Woningwet in verband met de versterking van de regie op de volkshuisvesting en met het oog op enkele andere met de volkshuisvesting samenhangende maatregelen (Wet versterking regie volkshuisvesting).

Nota van wijziging wetsvoorstel Wet versterking regie volkshuisvesting