Aanbiedingsbrief stand van de uitvoering sociale zekerheid juni 2024 en knelpuntenbrieven UWV, de SVB en LCR

Minister Van Gennip (SZW) en minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) informeren de Tweede Kamer over ontwikkelingen bij UWV en de SVB, en over knelpuntenbrieven van UWV, de SVB en de Landelijke Cliëntenraad (LCR), over knelpunten en dilemma’s die spelen bij de uitvoering van de sociale zekerheid.

Aanbiedingsbrief stand van de uitvoering sociale zekerheid juni 2024 en knelpuntenbrieven UWV, de SVB en LCR