Kamerbrief over deelname onderzoek actieve openbaarmaking beslisnota's

Minister De Jonge (BZK) en staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) sturen de Tweede Kamer een brief waarin zij de Kamerleden en hun ondersteuning verzoeken om deel te nemen aan een onderzoek naar het openbaar maken van beslisnota’s die bij Kamerbrieven naar het parlement worden verzonden. Het doel van dit onderzoek is om te evalueren in hoeverre het doel van het openbaar maken van beslisnota's, namelijk verbetering van de informatievoorziening aan het parlement, wordt behaald. Een beslisnota geeft een bewindspersoon achtergrondinformatie bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Deze brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd.

Kamerbrief over deelname onderzoek actieve openbaarmaking beslisnota's