Kamerbrief over gecombineerde opgave en aanmelding GLB 2024

Minister Adema (LNV) informeert de Tweede Kamer over de belangrijkste uitkomsten van de Gecombineerde opgave 2024, de samenhang met het natte voorjaar en de gevolgen voor de subsidies Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Ook reageert hij op de brief waarin de Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV) verzoekt om het langer openstellen van de Gecombineerde opgave.

Kamerbrief over gecombineerde opgave en aanmelding GLB 2024