Omgaan met de risico-regelreflex

Dit artikel gaat over de risico-regelreflex, oftewel de neiging om het voortdurend verminderen van risico’s, al dan niet naar aanleiding van een incident, als vanzelfsprekende opgave aan te merken. Deze reflex kan leiden tot disproportionele ingrepen.

Omgaan met de risico-regelreflex (PDF | 14 pagina's | 464 kB)