Wetsgeschiedenins van de Wet toetsing levensbeeindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding

Analyse van hetgeen dat tijdens de parlementaire behandeling aan de orde is gekomen over de schriftelijke wilsverklaring, bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding.

Wetsgeschiedenins van de Wet toetsing levensbeeindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding (PDF | 9 pagina's | 471 kB)