Informatieplan 2021 en Informatiestrategie 2017-2022

De Informatiestrategie 2017-2022 van het ministerie van Justitie en Veiligheid: leidraad voor de wijze waarop JenV de komende jaren de informatievoorziening verder gaat versterken en vernieuwen. Met aandacht voor de risico’s van technologische ontwikkeling, bijvoorbeeld op het gebied van cybercrime. Maar vooral ook met oog voor kansen om slimmer te werken en mee te bewegen met maatschappelijke ontwikkelingen. Met het Informatieplan 2021 geeft het ministerie nadere invulling aan de actielijnen uit de I-Strategie en volgt de uitwerking in concrete activiteiten met een (meerjarig) projectenportfolio.

Informatieplan 2021 (PDF | 24 pagina's | 796 kB)

Informatieplan 2020 (PDF | 27 pagina's | 392 kB)

Informatieplan 2020 in vogelvlucht (PDF | 2 pagina's | 331 kB)

Informatieplan JenV 2019 (PDF | 14 pagina's | 4,3 MB)

Informatiestrategie 2017-2022 van het ministerie van Justitie en Veiligheid: informatie raakt mensen (PDF | 32 pagina's | 1,3 MB)