Informatieplan 2017 en Informatiestrategie 2017-2022

De Informatiestrategie 2017-2022 van het ministerie van Veiligheid en Justitie: leidraad voor de wijze waarop VenJ de komende jaren de informatievoorziening verder gaat versterken en vernieuwen. Met aandacht voor de risico’s van technologische ontwikkeling, bijvoorbeeld op het gebied van cybercrime. Maar vooral ook met oog voor kansen om slimmer te werken en mee te bewegen met maatschappelijke ontwikkelingen. Met het Informatieplan 2017 geeft het ministerie nadere invulling aan de actielijnen uit de I-Strategie en volgt de uitwerking in concrete activiteiten met een (meerjarig) projectenportfolio.