Informatieplan JenV 2018

JenV bestaat uit een groot aantal organisaties, die gezamenlijk staan voor het vervullen van een of meer maatschappelijke opgaven. Binnen JenV werken we in ketens en netwerken aan onze gezamenlijke doelen: een goed werkende rechtsstaat, een veilig Nederland en een rechtvaardig migratiebeleid. JenV heeft een Informatiestrategie 2017-2022 opgesteld waarin richting wordt gegeven aan de ontwikkeling van de informatievoorziening voor de komende jaren. Om invulling te geven aan de uitvoering van het gemeenschappelijke deel van de strategie wordt jaarlijks een Informatieplan JenV opgesteld. Bij elke van de maatschappelijke opgaven van JenV is data in de kern noodzakelijk voor het juist kunnen functioneren van JenV. In de komende jaren staat voor de informatievoorziening van JenV gebruik, verbetering van de kwaliteit en deling van data centraal.