Beleidshandboek crisisbesluitvorming en crisiscommunicatie zoönose

Dit beleidshandboek crisisbesluitvorming bij zoönose beschrijft de samenwerking tussen het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) bij de uitbraak van een zoönose. Dit handboek is bedoeld voor de medewerkers van de Ministeries van LNV en VWS en verschaft informatie over de advies- en besluitvormingsstructuur rondom zoönosen en dient als leidraad voor de departementale samenwerking.

Beleidshandboek crisisbesluitvorming en crisiscommunicatie zoönose (PDF | 26 pagina's | 393 kB)

Let op: Dit beleidsdraaiboek is met ingang van de Europese Diergezondheidsverordening per 21 april 2021 niet meer actueel en wordt spoedig op deze pagina geactualiseerd. Voor meer informatie Verordening nr. (EU) 2016/429 en Verordening nr. (EU) 2020/687.