Subsidietender Dutch Fund for Climate and Development

De subsidietender voor het Dutch Fund for Climate and Development (DFCD) is op 19 november 2018 opengesteld. Het Kabinet stelt 160 miljoen euro beschikbaar in de periode 2019-2022. Het DFCD gaat klimaatprojecten in ontwikkelingslanden financieren.

Aanvraag subsidietender

Via de subsidietender wordt 1 partij geselecteerd die klimaatrelevante projecten gaat financieren vanuit het fonds. Voor de subsidie komt 1 subsidieontvanger in aanmerking. De subsidieontvanger kan 1 organisatie of een alliantie van organisaties zijn. Aanvragen kunnen worden ingediend via het aanvraagformulier tot uiterlijk 22 februari 2019 17:00 uur.

In het subsidiebeleidskader Dutch Fund for Climate and Development vindt u informatie over de aanvraagprocedure, doelstellingen en voorwaarden van het fonds. Als u een aanvraag wilt indienen, gebruikt u het aanvraagformulier subsidietender Dutch Fund for Climate and Development.

Dutch Fund for Climate and Development

Uit het Dutch Fund for Climate and Development kunnen  investeringen worden gefinancierd die de uitstoot van broeikasgassen verminderen, zoals de bouw van windmolens en het tegengaan van ontbossing. Maar ook investeringen die gemeenschappen weerbaarder maken tegen klimaatverandering. Dit kan bijvoorbeeld met de introductie van gewassen die beter tegen verzilting kunnen en door het ophogen van dijken. Het streven is om 65% van de fondsmiddelen hiervoor wordt ingezet. De investeringen kunnen in alle ontwikkelingslanden worden gedaan, met een nadruk op de armste landen en de focusregio’s  van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het kabinet wil met het fonds bevorderen dat meer geld voor klimaat vrijkomt doordat private partijen meer in klimaat gaan investeren.  De financieringen van het fonds zullen additioneel aan de markt zijn. Alleen projecten die geen (lange termijn) commerciële financiering kunnen krijgen, kunnen met behulp van het fonds worden gefinancierd.