Subsidietender Dutch Fund for Climate and Development

Het Kabinet stelt 160 miljoen euro beschikbaar in de periode 2019-2022. Het DFCD gaat klimaatprojecten in ontwikkelingslanden financieren. De subsidietender is op 22 februari 2019 om 17:00 uur gesloten.

Aanvraag subsidietender

Via de subsidietender wordt 1 partij geselecteerd die klimaatrelevante projecten gaat financieren vanuit het fonds. Voor de subsidie komt 1 subsidieontvanger in aanmerking. De subsidieontvanger kan 1 organisatie of een alliantie van organisaties zijn. De subsidietender is op 22 februari om 17.00 uur gesloten. De ingediende aanvragen worden op dit moment beoordeeld.

Dutch Fund for Climate and Development

Uit het Dutch Fund for Climate and Development kunnen  investeringen worden gefinancierd die de uitstoot van broeikasgassen verminderen, zoals de bouw van windmolens en het tegengaan van ontbossing. Maar ook investeringen die gemeenschappen weerbaarder maken tegen klimaatverandering. Dit kan bijvoorbeeld met de introductie van gewassen die beter tegen verzilting kunnen en door het ophogen van dijken. Het streven is om 65% van de fondsmiddelen hiervoor wordt ingezet. De investeringen kunnen in alle ontwikkelingslanden worden gedaan, met een nadruk op de armste landen en de focusregio’s  van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het kabinet wil met het fonds bevorderen dat meer geld voor klimaat vrijkomt doordat private partijen meer in klimaat gaan investeren.  De financieringen van het fonds zullen additioneel aan de markt zijn. Alleen projecten die geen (lange termijn) commerciële financiering kunnen krijgen, kunnen met behulp van het fonds worden gefinancierd.