Overzicht fte directies Communicatie Rijksoverheid 2019

Sinds 2019 publiceert de Rijksoverheid jaarlijks in maart een overzicht van de fte die op de directies Communicatie van de kerndepartementen werkzaam zijn. Deze gegevens werden voorheen desgevraagd aan de Tweede Kamer en media verstrekt.

Overzicht fte directies Communicatie Rijksoverheid 2019 (PDF | 1 pagina | 25 kB)

Toelichting vaste formatie

De toename die op sommige departementen heeft plaatsgevonden valt te verklaren aan de hand van het feit dat op vakgebieden zoals sociale media, webcare en monitoring/newsrooms een professionaliseringsslag is gemaakt. Ook is bij het aantreden van het huidige kabinet het ministerie van LNV opgericht en telt het kabinet Rutte III meer bewindslieden dan het kabinet Rutte II.

Toelichting aanvullende externe inhuur

Inhuur vindt onder meer plaats via de Externe Communicatiepool. Inhuur via deze pool is reeds in de cijfers meegerekend en komt dus níet aanvullend bovenop de fte-cijfers. Daarnaast kent de Rijksoverheid een rijksbrede Interne Communicatiepool. Deze virtuele pool vormt een loopbaan- en ontwikkelinstrument voor ambtelijke communicatieprofessionals en bemiddelt communicatieprofessionals die al bij de Rijksoverheid in dienst zijn voor opdrachten op detacheringsbasis elders binnen het Rijk. Na afloop van de detachering keren zij terug naar de uitlenende organisatie. Ook deze medewerkers zijn reeds meegerekend in het fte-overzicht en leiden níet tot aanvullende inhuur. Sinds dit jaar kent de Interne Communicatiepool ook een vaste ambtelijke kern bestaande uit communicatieadviseurs en woordvoerders die als interim-professionals aan de slag gaan op verschillende opdrachten bij uiteenlopende opdrachtgevers binnen het Rijk. Op dit moment bestaat deze vaste kern uit 6 fte. Deze 6 fte zijn reeds meegerekend in de 60 fte 'overig' van AZ/DPC.