Emissiefactoren fijn stof voor veehouderij

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat maakt gegevens bekend die overheden moeten gebruiken bij de berekening van de concentraties luchtverontreinigende stoffen. Deze gegevens zijn ruwe gegevens die bedoeld zijn voor gebruik in rekenmodellen.

Wijziging Regeling beoordeling luchtkwaliteit

Per 1 oktober 2019 is artikel 66 van de Regeling beoordeling luchtkwaliteit gewijzigd. Voor het bepalen van het emissiereductiepercentage van zwevende deeltjes (PM10) bij het combineren van additionele technieken is het rekenmodel Vee-combistof verplicht. Het rekenmodel is beschikbaar op de website van Infomil. De tabel voor het bepalen van emissiereductiepercentages van zwevende deeltjes voor combinaties van technieken (bijlage 1) in het bestand met de generieke invoergegevens voor de veehouderij is daarom per 1 oktober vervallen.