Vragen en Antwoorden naar aanleiding van informatiebijeenkomst voor gemeenten over het Experiment Gesloten Coffeeshopketen

Dit document met vragen en antwoorden is bedoeld voor gemeenten. De vragen in dit document zijn gesteld tijdens een informatiebijeenkomst voor gemeenten op 11 maart 2020 over de teelt van hennep en hasjiesj in het kader van het Experiment Gesloten Coffeeshopketen, of middels een e-mail voorafgaande aan deze bijeenkomst.

De antwoorden zijn gebaseerd op de wet- en regelgeving Experiment Gesloten Coffeeshopketen. Sommige regelgeving is nog niet definitief. Daarom kunnen de antwoorden op de vragen nog wijzigen.

Vragen en Antwoorden naar aanleiding van informatiebijeenkomst voor gemeenten over het Experiment Gesloten Coffeeshopketen (PDF | 8 pagina's | 81 kB)