Vragen & Antwoorden naar aanleiding van informatiebijeenkomst voor (mogelijke) teeltgemeenten over het Experiment Gesloten Coffeeshopketen

Dit document met vragen en antwoorden is bedoeld voor gemeenten die mogelijk te maken krijgen met de vestiging van een teeltbedrijf in het kader van het Experiment Gesloten Coffeeshopketen. De vragen in dit document zijn gesteld voorafgaand aan en tijdens een informatiebijeenkomst op 27 augustus 2020.

Vragen & Antwoorden naar aanleiding van informatiebijeenkomst voor (mogelijke) teeltgemeenten over het Experiment Gesloten Coffeeshopketen (PDF | 13 pagina's | 151 kB)