Nader voorlopig budget Gebundelde uitkering 2020 (informatie voor gemeenten)

Overzicht van de nader voorlopige inschatting van het bedrag aan Gebundelde uitkering dat de Rijksoverheid per gemeente beschikbaar stelt voor de betaling van bijstandsuitkeringen en loonkostensubsidie in het kader van de Participatiewet, de IOAW, IOAZ en Bbz 2004 (levensonderhoud zelfstandigen). De bijstelling van het nader voorlopig budget is een tussenstand, waarin de realisaties van vorig jaar én de conjuncturele situatie van vlak voor de Coronacrisis (CEP, CPB) zijn verwerkt. Het macrobudget 2020 gaat van € 6,147 miljard naar € 5,928 miljard (bijstelling van – € 219 miljoen). Deze bijstelling wordt niet in de maandelijkse betalingen aan gemeenten verwerkt. Bij de vaststelling van het definitieve budget 2020 (eind september) zal rekening worden gehouden met de actuele conjuncturele situatie.

Nader voorlopig budget Gebundelde uitkering 2020 (informatie voor gemeenten) (PDF | 8 pagina's | 120 kB)