Toelichting nader voorlopig budget 2020 (informatie voor gemeenten)

Toelichting op de nader voorlopige inschatting van het bedrag aan Gebundelde uitkering dat de Rijksoverheid per gemeente beschikbaar stelt voor de betaling van bijstandsuitkeringen en loonkostensubsidie in het kader van de Participatiewet, de IOAW, IOAZ en Bbz 2004 (levensonderhoud zelfstandigen).

Toelichting nader voorlopig budget 2020 (informatie voor gemeenten) (PDF | 3 pagina's | 64 kB)