Concept - Kaderstelling COVID-19 Acute Beademings Unit (CABU)

Wat en welke stappen zijn er nodig om de huidige IC-capaciteit snel uit te kunnen breiden, als er toch meer IC-plekken noodzakelijk zijn.