Noodzaak structurele middelen jeugd

Zowel gemeenten als het Rijk hebben belang bij meerjarige zekerheid over het
jeugdhulpbudget. Daarom is er behoefte aan inzicht in de vraag of er structureel extra
middelen nodig zijn, met welke omvang, en welke maatregelen getroffen kunnen worden om de uitgaven te beperken. Met het onderzoek kunnen de verantwoordelijke partijen op basis van gedegen onderbouwing bepalen welke middelen structureel nodig zijn voor jeugdhulp onder welke randvoorwaarden.

Noodzaak structurele middelen jeugd (PDF | 22 pagina's | 1,1 mB)