Draaiboek ‘Triage op basis van niet-medische overwegingen voor IC-opname ten tijde van fase 3 in de COVID-19 pandemie’

De Federatie Medisch Specialisten en de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst hebben een draaiboek gemaakt voor triage op basis van niet-medische overwegingen voor opname op de intensive care (IC) ten tijde van fase 3 in de COVID-19 pandemie. Triage is het traject van het beoordelen en classificeren van een patiënt om aard en urgentie van de zorgbehoefte en de passende zorg te bepalen.