Advies 3: relatie notificatie-app en covid-19 teststrategie

De Begeleidingscommissie Digitale Ondersteuning Bestrijding Covid-19 adviseert over een aantal onderdelen die centraal moeten staan bij de ontwikkeling van en communicatie over de notificatie-app.