Samenwerking vraagt om duidelijk beleid

Resultaten van de evaluatie van een onderdeel van het programma Uitkomstgerichte Zorg 2018-2022.

Het doel van de ex durante evaluatie is om werkende weg inzicht te krijgen in succesvolle en minder succesvolle beleidsmaatregelen van VWS. De evaluatie geeft antwoord op de vraag: Op welke manier kan VWS het realiseren van uitkomstinformatie voor 50% van de ziektelast het beste faciliteren?