Toelichting rol Feike Sijbesma als speciaal gezant corona

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft namens het kabinet Feike Sijbesma, voormalig CEO van biochemie-concern DSM, gevraagd om tijdelijk als speciaal gezant op te treden voor diverse aspecten rondom de coronacrisis. Op deze pagina is een toelichting te vinden op de rol van de heer Sijbesma als speciaal gezant.

Welke rol heeft de heer Sijbesma als speciaal gezant?

De inzet van de heer Sijbesma richt zich, op verzoek van het kabinet, op diverse aspecten rondom de coronacrisis. Hij deelt zijn kennis en inzichten met het ministerie en kan desgewenst worden ingezet om zaken uit te zoeken, (inter)nationale contacten te leggen, adviezen uit te brengen en acties te versnellen. Door zijn uitgebreide ervaring en netwerk is de heer Sijbesma hierbij van grote waarde.

Wie heeft de heer Sijbesma gevraagd om als speciaal gezant op te treden en voor hoe lang?

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft namens het kabinet Feike Sijbesma gevraagd om tijdelijk als speciaal gezant op te treden voor diverse aspecten rondom de coronacrisis. Sijbesma is met deze werkzaamheden gestart op 26 maart 2020, met de verwachting dat deze vrijwillige inzet een aantal maanden zou duren. De heer Sijbesma heeft aangegeven te stoppen als er geen verzoeken meer zijn vanuit het kabinet of als zijn andere werkzaamheden dit niet langer toelaten. Het kabinet is dankbaar voor de inzet van de heer Sijbesma.

Met welke onderwerpen heeft de heer Sijbesma zich de afgelopen maanden beziggehouden?

In eerste instantie heeft de heer Sijbesma zich gericht op de opties die Nederland heeft ten behoeve van het verhogen van het aantal coronatesten. Het ging hierbij specifiek om hulp bij het vaststellen van de behoefte en de beschikbaarheid en hoe deze op elkaar aan te sluiten. Vervolgens is ingezet op het vergroten van de toeleveringsopties. Hiertoe werkte hij samen met de door VWS ingestelde Taskforce Diagnostiek. De inzet van de heer Sijbesma heeft er in grote mate aan bijgedragen dat sinds eind mei iedereen in Nederland (met klachten) zich kan laten testen.

Later is de heer Sijbesma door het kabinet gevraagd de context van de ontwikkeling van mogelijke coronavaccins mede in kaart te brengen: de (internationale) ontwikkelingen, spelers, issues en beleidsopties. Ook is hij gevraagd om te adviseren over de diverse initiatieven rond vaccinontwikkeling en de mogelijke productie hiervan. Doel hiervan is in Nederland de optie op eventuele vaccins beschikbaar te hebben.

In hoeverre is de heer Sijbesma betrokken bij onderhandelingen met individuele bedrijven over een mogelijk vaccin tegen corona?

De heer Sijbesma onderhandelt niet namens Nederland over mogelijke vaccins tegen corona. Dat is ook nadrukkelijk van tevoren afgesproken en specifiek bevestigd tussen het ministerie en de speciaal gezant. De onderhandelingen over mogelijke coronavaccins worden gevoerd door het zogeheten Joint Negotiation Team, in opdracht van de Europese Commissie. Hierin zijn ook de vier landen van de Inclusieve Vaccin Alliantie (Duitsland, Frankrijk, Italië en Nederland) op ambtelijk niveau vertegenwoordigd. De Nederlandse besluitvorming en inzet worden bepaald door het kabinet. Ook de keuze van de vaccinopties waarmee wordt onderhandeld wordt bepaald door het kabinet, in samenwerking met de voornoemde Europese landen. Het RIVM adviseert hierbij het kabinet.

Krijgt de heer Sijbesma een vergoeding voor zijn werkzaamheden als speciaal gezant?

Nee, de heer Sijbesma verricht zijn werkzaamheden als speciaal gezant, mede op eigen verzoek, geheel belangeloos. Dit betekent dat hij zijn werk vrijwillig doet, zonder hiervoor enige vergoeding te ontvangen. Ook eventuele onkosten betaalt hij zelf. Hij heeft geen (arbeids-)overeenkomst en is ook niet in dienst bij de overheid.

Wat is de achtergrond van de heer Sijbesma?

De heer Sijbesma is medisch/moleculair bioloog en bedrijfskundige. Hij heeft vanaf 1987 tot en met februari 2020 gewerkt voor Gist-brocades en DSM, de laatste 13 jaar als CEO.