Gespreksleidraad ‘maatwerk bij (tijdelijke) omzetdaling na 1 juli 2020'

Deze leidraad kunnen gemeenten en jeugdhulpaanbieders gebruiken bij maatwerkafspraken. Het gaat om maatwerkafspraken in gevallen waar continuïteit van zorg voor cliënten en continuïteit van het zorglandschap in het geding is.

Gespreksleidraad ‘maatwerk bij (tijdelijke) omzetdaling na 1 juli 2020' (PDF | 2 pagina's | 21 kB)