Documenten lessons learned corona

Goed inzicht, gerichte maatregelen en gezamenlijk volhouden. Dat zijn de belangrijkste hoofdboodschappen uit ‘Lessons Learned’. Een traject, waarin de Rijksoverheid samen met meer dan 100 deskundigen met een diversiteit aan expertise terugkeek op en leerde van de aanpak van het coronavirus.

De deskundigen bekeken 9 belangrijke thema’s, zoals testen en traceren, de effecten van de lockdown en de publiekscommunicatie. Op ieder thema zijn ideeën, adviezen en inzichten verzameld en onderling gedeeld. Die stellen het kabinet in staat om het beleid op deze punten verder te versterken en te verbeteren. Ook is gekeken hoe andere landen het hebben aangepakt en naar de lessen voor Nederland.

 1. Dashboard
 2. Generieke lockdownmaatregelen
 3. IC-zorg
 4. Publiekscommunicatie
 5. Langdurige zorg
 6. Effecten reguliere zorg
 7. Effecten voor kwetsbare groepen
 8. Beschikbaarheid persoonlijke beschermingsmiddelen
 9. Testen en traceren
 10. Internationale vergelijking

Vervolgtraject Lessons Learned

In een vervolgtraject hebben er 15 gesprekken plaatsgevonden rondom thema’s van het ministerie van VWS. Van elk gesprek is een gespreksverslag op hoofdlijnen gemaakt dat gedeeld is met de aanwezigen. De in de gesprekken opgehaalde lessen rondom de corona crisis zijn veelal gebruikt om beleid bij te stellen of om nader onderzoek te doen. Zo heeft het gesprek over de GGZ geleid tot een gesprek over het aantal opleidingsplaatsen in Nederland en zijn naar aanleiding van het gesprek over het dashboard flink wat aanpassingen gedaan aan het dashboard. Regelmatig leidde een gesprek tot vervolggesprekken met dezelfde of ook andere gesprekspartners om meer achtergronden te horen. Zo hebben de Lessons Learned gesprekken bijgedragen aan het beleid van het ministerie van VWS:

 1. Geestelijke Gezondheidszorg 
 2. Leefstijl
 3. Reguliere zorg
 4. Testen en traceren
 5. Gehandicaptenzorg
 6. Corona dashboard
 7. Corona in het Koninkrijk
 8. Thuiswonende mensen met een beperking of chronische aandoening
 9. Huiselijk geweld
 10. Publiekscommunicatie

Gesprekken gericht op de Lessons Learned ten behoeve van de overgangssituatie van pandemische naar endemische fase:

 1. Testen en traceren
 2. Vaccineren, directbetrokkenen
 3. Monitoren
 4. Maatregelen in de sport
 5. Vaccineren, buitenring