Advies 12: gevaar digitale ontwrichting en desinformatie Covid 19 v accin atie

Advies van de Begeleidingscommissie Digitale Ondersteuning Bestrijding Covid-19.  De begeleidingscommissie pleit voor een vroegtijdige afstemming en lancering van communicatie rondom Covid 19 vaccin(s). De reden hiervoor is de toegenomen dreiging van desinformatie en digitale ontwrichting.