Routekaart coronamaatregelen (translations/vertalingen)

Onderstaand overzicht (de ‘routekaart’) geeft per risiconiveau aan welke maatregelen (ten minste) gelden in jouw regio. Het gaat om vertalingen in het Engels, Frans, Duits, Spaans, Arabisch, Turks, Chinees en Bulgaars.

Coronavirus measures per risk level in English and its French, German, Spanish, Arabic, Polish, Turkish, Chinese and Bulgarian translations.

Regionale aanpak na de gedeeltelijke lockdown – de routekaart

Als het kabinet besluit om te stoppen met landelijk geldende maatregelen dan geldt weer de regionale aanpak. De routekaart biedt hierbij perspectief. Per risiconiveau staat beschreven welke maatregelen in een regio minimaal gelden. Lokaal of regionaal kunnen aanvullend nog strengere maatregelen gelden.

Voor ieder risiconiveau geldt: volg de basisregels.

Voor zelfstandig wonende ouderen is een aantal aanvullende adviezen opgesteld behorend bij de verschillende risiconiveaus uit de routekaart. Deze vindt u hier.