Uitvoeringstoets CIZ: Toegang tot de Wet langdurige zorg voor jeugdigen met een psychische stoornis

Uitvoeringstoets (onderzoek) door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) naar de gevolgen voor het CIZ van een wetswijziging die ervoor moet zorgen dat jongeren tot 18 jaar met een psychische stoornis toegang krijgen tot de Wet langdurige zorg (Wlz).

Uitvoeringstoets CIZ: Toegang tot de Wet langdurige zorg voor jeugdigen met een psychische stoornis (PDF | 23 pagina's | 770 kB)