Infographic: Voortgang aanpak geweld in de jeugdzorg

Naar aanleiding van het Rapport van de Commissie De Winter: "Onvoldoende beschermd" worden maatregelen
genomen om slachtoffers te erkennen, blijvend te leren van wat er is gebeurd en verder geweld in de jeugdzorg te voorkomen.

Infographic: Voortgang aanpak geweld in de jeugdzorg (PDF | 10 pagina's | 335 kB)

Kinderen in Nederland moeten kunnen rekenen op een veilige omgeving om in op te groeien. Als de thuissituatie die niet kan bieden en kinderen onder verantwoordelijkheid van de overheid worden geplaatst in een pleeggezin, gezinshuis of een instelling, moeten zij daar een veilige omgeving vinden.