Aanpak aanvullende crisisdienstverlening door regionale mobiliteitsteams

Beschrijving hoe de aanvullende crisisdienstverlening door regionale mobiliteitsteams er uit gaat zien. Het doel van de crisisdienstverlening is dat mensen die door COVID-19 hun baan dreigen te verliezen of recent hebben verloren, zo veel mogelijk direct naar nieuw werk gaan en dat zij daarbij waar nodig gericht worden geholpen. In regionale mobiliteitsteams zitten werkgeversorganisaties, vakbonden, gemeenten en UWV. Zij werken nauw samen met onderwijsinstellingen en SBB.

Aanpak aanvullende crisisdienstverlening door regionale mobiliteitsteams (PDF | 14 pagina's | 471 kB)