Normenbrief 1 januari 2021 - informatie voor gemeenten

Het bruto wettelijk minimumloon is per 1 januari 2021 vastgesteld op € 1.684,80 per maand exclusief vakantiegeld. In verband hiermee zal het netto minimumloon, als bedoeld in artikel 37 van de Participatiewet per genoemde datum eveneens wijzigen.

Normenbrief 1 januari 2021 - informatie voor gemeenten (PDF | 9 pagina's | 178 kB)

Deze versie van de normenbrief bevat een correctie van de vrijgestelde bedragen voor de onkostenvergoeding voor vrijwilligerswerk.