Overzicht ingediende en gehonoreerde uitzonderingsverzoeken op grond van art. 2.4, 2.5 en 2.7 WNT

In het overzicht ingediende en gehonoreerde uitzonderingsverzoeken 2020 zijn de cijfers van het aantal (gehonoreerde) uitzonderingsverzoeken weergegeven over de periode vanaf 1 januari 2013 (inwerkingtreding van de WNT) tot peildatum 15 oktober 2020.

Overzicht ingediende en gehonoreerde uitzonderingsverzoeken op grond van art. 2.4, 2.5 en 2.7 WNT (PDF | 2 pagina's | 103 kB)