Model H 12 (Betalingsbewijs waarborgsom bij kandidaatstelling)

Dit bewijs toont aan dat u de waarborgsom heeft betaald voor de kandidaatstelling.