Beleidsvisie expertisecentra zeldzame aandoeningen

Beleidsvisie op grond van artikel 8, eerste lid, van de Wet op bijzondere medische verrichtingen met betrekking tot Nederlandse expertisecentra voor zeldzame aandoeningen die willen deelnemen aan een Europees referentienetwerk.

Beleidsvisie expertisecentra zeldzame aandoeningen (PDF | 6 pagina's | 215 kB)