Beleidsdoorlichting artikel 2 SZW

Onderzoek naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van het beleid onder artikel 2 van de begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) in de periode 2014-2018. Dit artikel gaat over de bijstand, de Participatiewet en de Toeslagenwet.

Beleidsdoorlichting artikel 2 SZW (PDF | 167 pagina's | 2 MB)