Model W 1-2 (Benoemingsbesluit in verband met niet toelaten kandidaat als lid)

Met dit formulier benoemt de voorzitter van het centraal stembureau een nieuw lid van een vertegenwoordigend orgaan. Dit omdat de oorspronkelijke kandidaat niet is toegelaten.