Model W 5 (Proces-verbaal loting bij plaatsvervanging)

Met dit formulier doet het centraal stembureau verslag van de zitting waarin een loting is gehouden in verband met een plaatsvervanging in het vertegenwoordigend orgaan.