Uitwerking overgangsregeling integratie-uitkering beschermd wonen

Dit rekenbestand biedt inzicht in het effect van het nieuwe verdeelmodel en de overgangsregeling voor beschermd wonen, een afzonderlijk onderdeel binnen het gemeentefonds. Ook is er een toelichting in vraag- en antwoordvorm.