Leidraad Lichthinder

Toelichting op de Leidraad lichthinder. Op de website van het programma Aan de slag met de Omgevingswet (ADS) is een leidraad geplaatst. De leidraad bevat een uiteenzetting van de manier waarop de instrumenten uit de Omgevingswet gebruikt kunnen worden en bevat ook inspirerende voorbeelden.

Leidraad Lichthinder (PDF | 1 pagina | 72 kB)