Monitor acute zorg 2020

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) brengt iedere twee jaar de ontwikkelingen in de acute zorg in kaart. Deze monitor kijkt naar de in- en uitstroom van patiënten in de acute zorg in voorgaande jaren (2015-2019) en naar de verwachtingen voor de toekomst op basis van demografische ontwikkelingen. De recente ontwikkelingen in de zorg door de corona-uitbraak zijn ook meegenomen.

Monitor acute zorg 2020 (PDF | 16 pagina's | 361 kB)