Afspraken aanpak problematiek jeugdzorg.

Het Rijk en VNG hebben op 22 april afspraken gemaakt over extra middelen en maatregelen voor actuele problematiek. Daarnaast wordt aan de slag gegaan met maatregelen om de structurele houdbaarheid van de uitvoering van de Jeugdwet te verbeteren.

Afspraken aanpak problematiek jeugdzorg. (PDF | 9 pagina's | 413 kB)