Synthese pilots Risicogericht grootschalig testen

In de gemeenten Lansingerland, Bunschoten en Dronten en in het gebied Charlois in Rotterdam is in pilots verkend hoe risicogericht grootschalig testen kan worden ingezet bij de bestrijding van het coronavirus SARS-CoV-2. Dit rapport beschrijft de overkoepelende lessen die uit de pilots.

Synthese pilots Risicogericht grootschalig testen (PDF | 12 pagina's | 935 kB)