Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten

Tekst van de Wet zorg en dwang (Wzd), met daarin aangegeven alle voorgestelde aanpassingen.

Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten (PDF | 43 pagina's | 511 kB)